เที่ยวทะเลไทย เกาะไหนดี

เที่ยวทะเลไทย เกาะไหนดี เที่ยวทะเลไทย เกาะไหนดี หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ถือเป็นอันซีนของเมืองไทย ต้องยกให้ทะเลและเกาะทั้งหลาย ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาหลายล้านคน แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด ทำให้เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในไทย ต้องปิดไปเพื่อป้องกันการกระจา...